Geodézie Pardubice s.r.o. je hlavním geodetem stavby "Vodovod Velký Osek - rozvody v obci a věžový vodojem, vodovodní přivaděč včetně propojení na rozvody v obci pro zhotovitele Telsig- » více

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.

Hradišťská 407
533 52 Pardubice
Česká republika

Mob.: +420 777 617 204
Mob.: +420 728 959 637
Mob.: +420 775 196 090

Web: www.geodeziepce.cz
E-mail: info@geodeziepce.cz

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o. » Činnost společnosti » Práce v katastru nemovitostí

Práce v katastru nemovitostí

Geodézie Pardubice s.r.o. zajišťuje v katastru nemovitostí:

  • vytýčení vlastnických hranic pozemků a jejich vyznačení v terénu hraničními znaky
  • geometrické plány pro rozdělení pozemku (jako součást smluv o převodu nemovitostí, případně jako podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí jiných staveb než budov)
  • geometrické plány pro vyznačení věcného břemene na části pozemku
  • geometrické plány pro vyznačení budovy (jako podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí)
  • tvorba bodových polí
  • poradenská činnost v oblasti katastru nemovitostí

vacheron constantin geneve replica

Geodézie Pardubice s.r.o. vykonává geodetické práce:

  • pro pozemkové úpravy
  • pro navrácení historického majetku městům a obcím
  • pro navrácení nemovitého majetku občanům (vyznačení restitučních nároků)
  • pro obnovu pozemku dosud vedeného ve zjednodušené evidenci
 
 
E-Works

Copyright © 2008 GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.
Powered and created by E-WORKS.CZ | XHTML 1.0 | CSS 2