Geodézie Pardubice s.r.o. je hlavním geodetem stavby "Odkanalizování obce Veletov a ČOV" ve Veletově pro zhotovitele Telsig-servis spol. s r.o.

» více

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.

Hradišťská 407
533 52 Pardubice
Česká republika

Mob.: +420 777 617 204
Mob.: +420 728 959 637
Mob.: +420 775 196 090

Web: www.geodeziepce.cz
E-mail: info@geodeziepce.cz

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o. » Činnost společnosti » Mapování

Mapování

Geodézie Pardubice s.r.o. řeší v mapování:
  • účelové mapy velkých měřítek (1:1000, 1:500, 1:200) v grafické či digitální formě,vč. vyznačení průběhu inženýrských sítí zjištěných u správců
  • digitální mapové podklady pro projektování staveb
  • základní mapy závodů,letišť, jednotná železniční mapa, technická mapa města, základní důlní mapa
  • vyhodnocení a zpracování dat pro GIS
 
 
E-Works

Copyright © 2008 GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.
Powered and created by E-WORKS.CZ | XHTML 1.0 | CSS 2