Geodézie Pardubice s.r.o. je hlavním geodetem stavby "Vodovod Velký Osek - rozvody v obci a věžový vodojem, vodovodní přivaděč včetně propojení na rozvody v obci pro zhotovitele Telsig- » více

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.

Hradišťská 407
533 52 Pardubice
Česká republika

Mob.: +420 777 617 204
Mob.: +420 728 959 637
Mob.: +420 775 196 090

Web: www.geodeziepce.cz
E-mail: info@geodeziepce.cz

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o. » Činnost společnosti » Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie

Geodézie Pardubice s.r.o. provádí v inženýrské geodézii:
 • komplexní zabezpečení geodetických prací v investiční výstavbě
 • tvorba bodových polí a podrobné měření metodou GPS.
 • vytyčování staveb, liniových staveb, terénních úprav nebo kontrolních měření objektů
 • podélné a příčné profily terénu, vodních toků, silnic, dálnic, železnic
 • vytyčení stavebních objektů
 • zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 • plynovody, vodovody, kanalizace, elektrických vedení a sdělovací vedení
 • terénní úpravy nebo kontrolní měření objektů
 • určení svislých nebo vodorovných posunů objektů
 • geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budov (stavební zaměření)
 • měření a výpočet kubatur
 • měření jeřábových drah
 • čínnost hlavního geodeta stavby
 • poradenská činnost 


 
 
E-Works

Copyright © 2008 GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.
Powered and created by E-WORKS.CZ | XHTML 1.0 | CSS 2